• Wall Switch Lockout Device

    Ханын унтраалга түгжих төхөөрөмж

    Ханын унтраалга түгжих төхөөрөмжийн тойм Ханын унтраалга түгжих төхөөрөмжийг суулгахад хялбар бөгөөд ихэнх хананд суурилуулсан унтраалгатай ажиллах боломжтой.Тэдгээр нь улаан харагдахуйц өндөр суурьтай, ил тод бүрээстэй ...