• Danger Tag

    Аюулын шошго

    Аюулын шошгоны тойм LED-ийн аюулын шошго нь аюултай нөхцөл байдлыг газар дээр нь анхааруулахад тохиромжтой.Аюултай шошго нь 50 фунтын хүчдэлээс хэтэрсэн гуулин товчны нүхтэй PVC шошго юм...
  • Danger Lockout Tags

    Аюул түгжигдэх шошго

    Аюулын түгжээний шошго тойм LED LDT22 Аюултай нөхцөл байдлыг тэмдэглэж, газар дээр нь анхааруулга өгөхөд тохиромжтой.Аюулаас хамгаалах шошго LDT22 нь гуулин товчлуурын нүхтэй PVC жагсаалт юм...