• Gas Cylinder Lockout Device

    Хийн цилиндрийг түгжих төхөөрөмж

    Хийн цилиндрийг түгжих төхөөрөмжийн тойм Түгжих төхөөрөмжөө өөр диаметр, цилиндрийн толгойн утастай тааруулахын оронд LED хийн цилиндрийг түгжих төхөөрөмж нь тохируулгатай бөгөөд суурилуулж болно...
  • Cylinder Tank Lockout

    Цилиндрийн савны түгжээ

    Цилиндрийн савны түгжээний тойм Бат бөх инженерийн хуванцар ABS нэгжийг тус тусад нь пропан танк дээр өргөгч, пропан сав зэрэг цилиндрийн савыг түгжихэд ашигладаг.Цилиндрийн савны түгжээ нь e...